Strona główna Oferta

Specjalizujemy się w transporcie drogowym, realizujemy zarówno przewozy krajowe jak i międzynarodowe obejmujące całą Europę. Wykonujemy przewozy drobnicowe, całopojazdowe i dostawy Just In Time. Dopasowujemy się do specyfikacji danego ładunku, dokonując dostaw różnymi typami naczep takimi jak: izotermy, chłodnie, firanki, plandeki, kontenery, megi, zestawy, jumbo, naczepy niskopodwoziowe, platformy, silosy, cysterny itd.

Mamy możliwość przewozu ciężarówkami o różnych ładownościach:

  • Auta ekspresowe o ładowności do 1,5t,

  • Ciężarówki o ładowności od 3t do 12t,

  • Całopojazdowe FTL 24t.

W zależności od potrzeb ciężarówki mogą być wyposażone w windy, czy też dostosowane do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). Dodatkowo mamy możliwość zorganizowania: podwójnej obsady, obsługi celnej, dodatkowego ubezpieczenia towaru (Cargo), przewozów ponadgabarytowych.

Wszystkie realizowane przez nas przewozy zgodne są z obowiązującym prawem, to jest konwencją CMR i Prawem Przewozowym.

W trosce o Państwa ładunki monitorujemy każdą przesyłkę, a także dysponujemy ubezpieczeniem spedytora na 250 000€ (do wglądu w dziale dokumenty).

Warto Nam zaufać.